x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Perfect Salon i JOICO przez cały październik wspierają Fundację Gajusz - hospicjum perinatalne.
Perfect Salon i JOICO przez cały październik wspierają Fundację Gajusz - hospicjum perinatalne.

Projekt Perfect Salon x Fundacja Gajusz - DBAJ O WŁOSY I POMAGAJ trwa przez cały październik 2021 r. - bestsellery, 3 kultowe produkty marki JOICO, wyjątkowo dostępne są w sprzedaży internetowej oraz w salonach fryzjerskich nie za 109 zł, a za... 59 zł!

To nie pierwsza taka inicjatywa oficjalnego, polskiego dystrybutora produktów marki JOICO. W marcu firma Perfect Salon zorganizowała akcję charytatywną #PSdlazwierzaków, w ramach której przekazała ponad 8000 zł Przytulisku w Harbutowicach i Kudłatemu Kumplowi z Warszawy.


                                                                                     POMAGANIE JEST PROSTE! Tym razem kupując w autoryzowanych salonach fryzjerskich i sklepach internetowych poniższe szampony – POMAGASZ, ponieważ 2 złote ze sprzedaży każdego produktu trafi do Fundacji Gajusz. Firma wytypowała do projektu najlepiej sprzedające się produkty:
 
 • JOICO K-Pak Color Therapy szampon - zapewnia rekonstrukcję koloryzowanych włosów.
 • JOICO K-Pak szampon - gwarantuje odżywienie nawet najbardziej zniszczonych włosów.
 • JOICO Defy Damage szampon - chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi oraz przed stylizacją na gorąco.

Fundacja Gajusz powstała w 1998 roku. Jej historia rozpoczęła się na dziecięcym oddziale onkologicznym, w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi. Tisie Żawrockiej-Kwiatkowskiej, założycielce Fundacji, zabrakło wówczas nadziei. Jej syn, Gajusz, miał 8 miesięcy. Przebywał w szpitalu prawie od urodzenia. Lekarze zaczęli przygotowywać matkę na jego śmierć. Obiecała wtedy, że jeśli maluch przeżyje, założy fundację, która będzie opiekowała się chorymi, potrzebującymi dziećmi. Kilka dni później Gajusz wyzdrowiał, a ona dotrzymała słowa. Fundacja Gajusz każdego roku wspiera ponad 900 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia. Fundacja zajmuje się najbardziej bezbronnymi, małymi, dzielnymi pacjentami.

Fundacja GAJUSZ:
 
* Prowadzi pierwsze w centralnej Polsce hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci.
* Prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, dzięki czemu chore dzieci mogą być wśród bliskich, w domu.
* Zapewnia opiekę psychologów, wolontariuszy i arteterapeutów na oddziałach onkologicznych Szpitala Klinicznego nr 4 (ul. Sporna 36/50, Łódź).
* Od 2016 r. prowadzi pierwszy w regionie łódzkim i jeden z nielicznych w kraju Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny – TULI LULI.
* Prowadzi hospicjum perinatalne - pomagamy maleństwom, o których już przed urodzeniem wiemy, że nie zostaną z nami na długo. Rodzina otrzymuje bezpłatne, profesjonalne wsparcie.
* Propaguje wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i skutków długotrwałych chorób u dzieci.
 
#JoiAuthentic
 
Pamiętaj, aby produkty kupować TYLKO z zaufanego źródła! Gwarantują one wówczas:
 
1. Najwyższą jakość.
2. Bezpieczeństwo użytkowania.
3. Świeżość kosmetyku.
4. Legalne źródło pochodzenia.
 
Razem możemy więcej - zapytaj swojego fryzjera o produkty JOICO i ciesz się nie tylko zdrowymi, pięknymi włosami, ale również świadomością, że robisz coś dobrego.


REGULAMIN AKCJI
 
Regulamin akcji charytatywnej
„Perfect Salon x FUNDACJA GAJUSZ ” (dalej jako: „ akcja”)
 
Cele i założenia akcji
 
Akcja ma na celu wsparcie działalności oraz ich podopiecznych: Fundacji GAJUSZ z siedzibą w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 87, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000 109 866, NIP 725 16 57 818
 
 1. W ramach Akcji Promocyjnej, Organizator, którym jest „Perfect Salon” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000259452, NIP: 9512188566, o kapitale zakładowym 66 000,00 zł, wesprze poprzez wpłaty pochodzące ze środków otrzymanych w ramach akcji „Perfect Salon x Fundacja Gajusz” z przeznaczeniem środków na cele Fundacji tj. na pomoc podopiecznym w ramach programu „Perfect Salon x Fundacja Gajusz”.
 2. Akcja będzie przeprowadzona poprzez sprzedaż e-commerce (z wyłączeniem DOUGLAS Polska) i w salonach fryzjerskich i dotyczyć będzie 3 szamponów JOICO z serii Defy Damage, K-Pak, K-Pak Color Therapy w pojemnościach 300 ml - 2 zł ze sprzedaży każdej butelki w październiku 2021 r. zostanie przekazanych Fundacji Gajusz po jej zakończeniu.
 3. Kwoty darowizny o których mowa w pkt. 2 powyżej zostaną przekazane Fundacji GAJUSZ z siedzibą w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 87, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000 109 866, NIP 725 16 57 818.
 4. Informacja o wysokości darowizny przekazanej na rzecz Fundacji w wyniku przeprowadzenia Akcji zostanie umieszczona na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Koordynatorem Akcji jest spółka „Perfect Salon” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000259452, NIP: 9512188566, o kapitale zakładowym 66 000,00 zł.
 
Zasady uczestnictwa w akcji
 
 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, która dokona dowolnego zabiegu wykonywanego w Polsce w Perfect Salon  z siedzibą w Warszawie, ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000259452, NIP: 9512188566, o kapitale zakładowym 66 000,00 zł.
 
 1. Każdy Uczestnik Akcji przyczynia się do zwiększenia kwoty darowizny, która będzie przekazana Fundacji poprzez udział w akcji promocyjnej „Perfect Salon x Fundacja GAJUSZ”.
 
 
 1.   Akcja będzie przeprowadzona poprzez sprzedaż e-commerce i w salonach fryzjerskich i dotyczyć będzie 3 szamponów JOICO z serii: Defy Damage, K-Pak, K-PAK Color Therapy w pojemnościach 300 ml - 2 zł ze sprzedaży każdej butelki w październiku 2021 r. zostanie przekazanych Fundacji Gajusz, po zakończeniu Akcji.
 
 1. Zgłoszenia udziału w Akcji przyjmowane są w trakcie całego Okresu Trwania Akcji, tj. Przez cały miesiąc Październik 2021r. .
 
Kwoty Darowizny przekazywane przez Organizatora na cele charytatywne
Organizator zobowiązuje się do przekazania na cele statutowe Fundacji darowizny pieniężnej w wysokości: 2 zł za każdy zakup poprzez e-commerce i w salonach fryzjerskich jednego 3 szamponów JOICO z serii: Defy Damage, K-Pak, K-Pak Color Therapy w pojemnościach 300 ml - 2 zł ze sprzedaży każdej butelki w październiku 2021 r. zostanie przekazanych Fundacji Gajusz, po zakończeniu Akcji.
 
Reklamacje i roszczenia
 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: kontakt@perfectsalon.pl  do dnia 31.10.2021. (decyduje data wysłania reklamacji na adres e-mail).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, a Uczestnicy Promocji są informowani przez Organizatora o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od złożenia przez Uczestnika Akcji reklamacji.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.
 
Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.joicopolska.pl oraz w siedzibie firmy  „Perfect Salon” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000259452, NIP: 9512188566, o kapitale zakładowym 66 000,00 zł.
 2. Uczestnicy Akcji akceptując Regulamin Promocji oraz dokonując Zgłoszenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Promocji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator oraz Koordynator, których zakres odpowiedzialności i zakres czynności związany z przetwarzaniem danych, jest tożsamy i stanowią oni współadministratorów w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane tych osób przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Akcji.
 6. Każdy z Uczestników Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: https://perfectsalon.pl/ .
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych lub ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
 8. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych czy reklamowych Akcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w Promocji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny podług przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowościach i promocjach!